Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Blansko-město 91,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 4. května 2015

Počet účastníků v licenčním řízení - 0.

Vyhlášeno znovu jako Blansko-město 91,5 MHz/100 W sp.zn. 2015/756/zab se lhůtou pro doručení žádosti do 29. října 2015.