Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Blansko-město 91,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 29. října 2015

Počet účastníků v licenčním řízení - 1.

Žadatel po výzvě neodstranil nedostatky v žádosti, Rada žádost odmítla, licenční řízeno skončilo.