Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Česká Lípa-město 107,1 MHz/158 W se lhůtou pro doručení žádostí 8. listopadu 2013