Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Česká Lípa-město 107,1 MHz/158 W se lhůtou pro doručení žádostí 8. listopadu 2013

7. zasedání - 01.04.2014, bod 7

licenční řízení se souborem technických parametrů Česká Lípa-město 107,1 MHz/158 W

- Rada uděluje společnosti Média Bohemia a.s. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Česká Lípa-město 107,1 MHz/158 W, souřadnice WGS 84: 14 32 05 / 50 41 20 pro program Rádio Blaník na dobu 8 let

10-0-0