Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Jablonec nad Nisou 97,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 18. října 2013