Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Třebíč 101,7 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 19. dubna 2012 do 17.00 hod.