Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Třebíč 101,7 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 19. dubna 2012 do 17.00 hod.

6. zasedání - 19.03.2013, bod 60

licenční řízení se souborem technických parametrů Třebíč 101,7 MHz/200 W

- Rada uděluje NONSTOP s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Třebíč 101,7 MHz/200 W pro program Rádio Krokodýl na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů zamítá

13-0-0