Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Tábor 101,8 MHz/1 kW a lhůtou pro doručení žádostí dne 27. listopadu 2007 do 19.00 hod.