Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Tábor 101,8 MHz/1 kW a lhůtou pro doručení žádostí dne 27. listopadu 2007 do 19.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona Č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

lhůtu pro doručení žádosti: 27. listopadu 2007 do 19.00 hod.
spisová značka: 2007/826/zab
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Tábor 101,8 MHz/1 kW
souřadnice WGS 84: 14E4124 / 49N2447
územní rozsah vysílání: Kmitočet je určen k pokrytí Tábora a okolí.
Podle teoretických výpočtů bude odhadem signálem zásobeno asi 78 tisíc obyvatel.
V Praze dne 23. října 2007

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání