Zápis 4. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konaného ve dnech 14. – 15. února 2006

- Schválení programu 4. zasedání Rady
Rada program schvaluje ve znění projednaných změn, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

NAŘÍZENÁ ÚSTNÍ JEDNÁNÍ

1. HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO určený pro Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko a Černou Horu – televizní vysílání šířené prostřednictvím družice – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas – nařízené ústní jednání 14. února 2006, 13:30 h – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/57/06
Rada odkládá projednávání na příští zasedání.

2. UPC Česká republika, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – řízení pro možné porušení § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. (Tv Deko) – nařízené ústní jednání 14. února. 2006 – 14:00 h – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/58/06
Rada odkládá projednávání na příští zasedání.

3. FATEM – TV, a.s. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – FTV Prima, spol. s r.o. účastník řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. – nařízené ústní jednání LO/63/06
Rada odkládá projednávání na příští zasedání.

4. EMURFILM, s.r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – FTV Prima, spol. s r.o. účastník řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. – nařízené ústní jednání LO/64/06
Rada odkládá projednávání na příští zasedání.

5. Studio CLIPPER s.r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – FTV Prima, spol. s r.o. účastník řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. – nařízené ústní jednání LO/62/06
Rada odkládá projednávání na příští zasedání.

6. GIMI, spol. s r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – FTV Prima, spol. s r.o. účastník řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. – nařízené ústní jednání LO/65/06
Rada odkládá projednávání na příští zasedání.

7. V + J s.r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – FTV Prima, spol. s r.o. účastník řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. – nařízené ústní jednání LO/61/06
Rada odkládá projednávání na příští zasedání.

8. Českomoravská televizní, s.r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – FTV Prima, spol. s r.o. účastník řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. – nařízené ústní jednání LO/66/06
Rada odkládá projednávání na příští zasedání.

9. FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize – televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů – změna licenčních podmínek licence č. 012/94 předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/59/06
Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenční podmínky č. 34 ve vztahu k Regionální televizi DAKR, s.r.o., a to ke změně připojovacích časů na: Po – Ne v časovém intervalu 19.15 hod. – 19.45 hod. koprodukční pořad o dohodnuté stopáži včetně 70 sec. regionální reklamy, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

10. Regionální televize DAKR, s.r.o./DAKR - místní (regionální) televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů – změna licenčních podmínek (připojovacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r.o.) – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/60/06
Rada vydává provozovateli Regionální televize DAKR, s.r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.spočívající ve změně připojovacích časů programu DAKR na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r.o. na Po – Ne v časovém intervalu 19.15 hod. – 19.45 hod. koprodukční pořad o dohodnuté stopáži včetně 70 sec. regionální reklamy, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

11. OMNICOM Praha, spol. s r.o./programy O (óčko), brněnská 1 (Tvb 1), TOP TV , IČ: 457 97 111 – zkrácené řízení o udělení krátkodobé licence ke zkušebnímu televiznímu vysílání v systému DVB - T - řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu O/52/06
Rada uděluje společnosti OMNICOM Praha, spol. s r.o., IČ: 457 97 111, krátkodobou licenci ke zkušebnímu televiznímu vysílání programů O (Óčko), brněnská 1 (Tvb 1) a TOP TV šířených prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB - T v síti C v Praze a Brně. Licence se uděluje na dobu 60 dnů v průběhu jednoho kalendářního roku, přičemž zkušební televizní vysílání bude zahájeno do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do doby zahájení řádného digitálního vysílání na základě licenčního řízení v síti C, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

12. EVROPA 2, spol. s r.o. / Rádio Evropa 2 – Morava – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP
TO/014/06
Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Blansko – Olešná 94,6 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 7 – 0 – 1

13. EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/015/06
Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Cheb – Špitálský vrch 94,9 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 7 – 0 – 1

14. EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/016/06
Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Prachatice – Šibeniční vrch 89,3 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 8 – 0 – 0

15. EVROPA 2, spol. s r.o. / Rádio Evropa 2 – Morava – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP
TO/013/06
Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Frýdek-Místek – centrum 95,4 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 1 – 6 – 1

16. EVROPA 2, spol. s r.o. / Rádio Evropa 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – odeslání kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení TO/029/06
Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Žďár nad Sázavou 101,5 MHz/200 W na ČTÚ ke koordinaci, výsledek hlasování 8 – 0 – 0
Rada s provozovatelem Evropa 2, spol. s r.o. /Rádio Evropa 2 přerušuje řízení o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Žďár nad Sázavou 101,5 MHz/200 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21, odst. 3, zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

17. Český rozhlas / ČRo 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – stanovení souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/022/06
Rada stanovuje Českému rozhlasu soubor technických parametrů Třebíč – jih 90,1 MHz/200 W jako součást oprávnění k provozování vysílání podle § 5, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, výsledek hlasování
8 – 0 – 0

18. ESA-rádio, s.r.o. / Fajn radio – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání – odeslání kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení TO/028/06
Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Praha – Michle 94,1 MHz/ 50 – 70 W na ČTÚ ke koordinaci, výsledek hlasování 7 – 0 – 1
Rada s provozovatelem ESA – radio, s.r.o. přerušuje řízení o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Praha – Michle 94,1 MHz/ 50 -70 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21, odst. 3, zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace na ČTÚ, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

LICENČNÍ ZÁLEŽITOSTI

- programová nabídka

19. SATER v.o.s. – televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas – řízení zahájeno podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/53/06
Rada vydává provozovateli SATER v.o.s. souhlas ke změně licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření programové nabídky o program KT Zdice v katastrálním území Zdice (Informační kanál), výsledek hlasování
8 – 0 – 0
a
Rada bere na vědomí, že provozovateli SATER v.o.s. zanikla ke dni 1. února 2006 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence v rozsahu programu KT Horní Maršov v katastrálním území Horní Maršov a KT Žacléř v katastrálním území Žacléř, výsledek hlasování 3 – 3 – 2
a
Rada bere na vědomí změnu kanálového obsazení programů KT Dolní Benešov v katastrálním území Dolní Benešov, KT Dobruška v katastrálním území Dobruška a KT Meziměstí v katastrálním území Meziměstí, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

20. SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů –změna a) programové nabídky; b) územního rozsahu vysílání – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/37/06
Rada registruje provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. změny v přihlášce k registraci podle § 29 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající a) v registraci nových převzatých televizních programů českých: ČT 24, ČT 4 Sport, A +, Cinemax, CS Film, Galaxie Sport, O (Óčko), Spektrum, TOP TV, 24.cz, HBO 2,zahraničních: Jetix, ESPN, CNN International, Discovery Civilisation, Discovery Science, Discovery Travel & Liveng, MTV Europe, TV Paprika, TV Deko, Viasat Explorer, Viasat History, Film +, převzatého rozhlasového programu Radio Čas a ve vyjmutí převzatých televizních programů 1 Plus, Babylon Blue, Kabel Plus Film, CMT, Galaxie, MAX 1, MTV, Private Blue, Super MAX, TV3 Cz, VTV; b) v rozšíření územního rozsahu vysílání o katastrální území Podhradí u Luhačovic a Pozlovice, výsledek hlasování
8 – 0 – 0

21. 4M Rožnov, spol. s r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb. LO/56/06
Rada registruje provozovateli 4M Rožnov, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy - české: ČT4 Sport, FILMBOX, TV NOE; zahraniční: TV Deko, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

22. F.C.A., a.s. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/51/06
Rada registruje provozovateli F.C.A., a.s. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté rozhlasové a televizní programy: rozhlasové české: ČRo4 – Wave, ČRo – Leonardo, ČRo D-Dur, Radio VALC, Radio VALC 1, Radio VALC 2, Radio VALC 3, Radio VALC 4, Radio VALC 5, Radio VALC 6, televizní české: ČT4 Sport, FILM BOX, FILMBOX EXTRA, NOSTALGIE, televizní zahraniční: Das Vierte, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

23. CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. — převzaté rozhlasové a televizní vysíláni šířené prostřednictvím kabelových systémů — změna programové nabídky — předchozí souhlas — řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/50/06
Rada registruje provozovateli CABTEL mont ZLÍN, s,r.o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy SUPER RTL, CNN, AXN Europe Limited, JOJ TV, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, ČT 24, ČT 4 SPORT, MINIMAX, výsledek hlasování 8 – 0 – 0


24. Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
LO/67/06
Rada registruje provozovateli Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nový převzatý televizní program ČT 4 Sport, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

ANALYTICKÉ ZÁLEŽITOSTI

- licenční podmínky

25. BBC RADIOCOM (Praha), s.r.o./BBC – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence č. 009/98 - zpětvzetí žádosti o změnu licence OP/030/06
Rada zastavuje správní řízeni s provozovatelem BBC RADIOCOM (Praha), s.r.o. podle ustanovení § 66 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, neboť provozovatel vzal svoji žádost zpět, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

- analýzy vysílání

26. CET 21, spol. s r. o. / Nova; Televizní noviny, reportáž o požáru ve Vladivostoku, vysíláno 16. ledna 2006 od 19.30 hod. – analýza záznamu OP/037/06
Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem CET 21, spol. s r. o. za odvysílání reportáže o požáru ve Vladivostoku v rámci pořadu Televizní noviny, vysíláno 16. ledna 2006 od 19.30 hod., výsledek hlasování 7 – 1 – 0

27. Česká televize / ČT 1 – pořad Uvolněte se, prosím, vysílaný dne 6. ledna 2006 ve 21.35 hod. – analýza pořadu OP/034/06
Rada zahajuje s Českou televizí správní řízení z moci úřední ...., výsledek hlasování
2 – 6 – 0

28. Česká televize / ČT1 – reportáž ČOI: pohřební služby šidí, pořad Události, vysíláno 28. listopadu 2005 od 19.15 hod. – analýza záznamu OP/027/06
Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 31, odst. 2, zákona č. 231/2001 Sb., neboť reportáž ČOI: pohřební služby šidí, která byla součástí pořadu Události vysílaného 28. listopadu 2005 na okruhu ČT1, neposkytla objektivní informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

29. Česká televize / ČT2 – pořad Za zdí, téma Diskriminovaný otec, vysíláno 1. listopadu 2005 od 15.00 hod. – analýza záznamu OP/036/06
Rada odkládá projednávání na příští zasedání.

30. Česká televize/ČT 2 – pořad Jen se dívej, vysílaný dne 9. prosince 2005 ve 22.00 hod. – analýza pořadu OP/033/06
Rada odkládá projednávání na příští zasedání.

- rozhodování o sankcích

31. SELF servis, spol. s r.o. - žádost o posečkání se zaplacením pokuty 1 000 000,- Kč uložené provozovateli SELF servis, spol. s r.o. rozhodnutím Rady č.j. Rpo/32/03 ze dne 29. července 2003 za porušení § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., do ukončení řízení o kasační stížnosti OPA/125/06
Rada vydává souhlas k posečkání se zaplacením pokuty 1 000 000,- Kč uložené provozovateli SELF servis, spol. s r.o. rozhodnutím Rady č.j. Rpo/32/03 ze dne 29. července 2003 za porušení § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., do ukončení řízení o kasační stížnosti, výsledek hlasování 7 – 1 – 0

32. Česká televize – vyjádření k zahájení správního řízení č.j. Rpo/212/05 o možném porušení ustanovení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání reportáže Jezy na Labi dne 5. září 2005 OPA/79/06
Rada vydává provozovateli České televizi upozornění na porušení ustanovení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., pro odvysílání reportáže Jezy na Labi dne 5. září 2005, výsledek hlasování 6 – 1 – 1

33. FTV Prima. spol. s r.o. - dotaz na vysílání stručných informací o události, která je předmětem zvýšeného zájmu veřejnosti - § 34 zákona č. 231/2001 Sb. OPA/138/06
Úřad zpracuje odpověď ve smyslu rozpravy.

34. Státní ústav pro kontrolu léčiv – návrh na spolupráci OPA/129/06
Úřad vypracuje odpověď SÚKL dle výsledku diskuze.

35. OMD Czech, as. – informace ke stížnosti na možné porušeni zákona odvysíláním televizní reklamy na doplněk stravy prodávaný pod názvem PROENZI3 podané MUDr. Janem Hnízdilem z Prahy 6 OPA/80/06
Rada zahajuje se společnosti OMD Czech, a.s. správní řízení pro možné porušeni ust. § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním televizní reklamy na doplněk stravy prodávaný na trhu pod názvem Proenzi3, neboť z předmětné reklamy vyplývá, že má léčivé účinky, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

36. Médea, as. – informace ke stížnosti na možné porušení zákona zadáním televizní reklamy podané advokátem JUDr. Davidem Štrosem OPA/81/06
Rada zahajuje se společností Médea, a.s. správní řízení pro možné porušeni ust. § 5a odst. 6 písm. b) zákona č. 4011995 Sb. zadáním televizní reklamy na humánní léčivý přípravek volně prodávaný na trhu pod názvem TANTUM VERDEI neboť v předmětné reklamě je naznačeno, že tento přípravek má lepší účinky než jiné humánní léčivé přípravky, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

37. Různí provozovatelé — aktuální souhrn podnětů a stížností na rozhlasové a televizní vysílání — podklad pro rozhodnutí o dalším postupu OP/039/06
Rada se seznámila s podněty a stížnostmi a rozhodla, kterými se bude zabývat.