Zápis 2. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konaného ve dnech 23. – 25. ledna 2006

- Schválení programu 2. zasedání Rady
Rada program schvaluje ve znění projednaných změn, výsledek hlasování 7 – 0 – 0

NAŘÍZENÁ ÚSTNÍ JEDNÁNÍ

1. Český rozhlas / Region Střední Čechy, ČRo 4 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – využití kmitočtu Praha – Cukrák 100,7 MHz/50 kW
TO/004/06
Rada zahajuje správní řízení s Českým rozhlasem pro možné porušení § 60, odst. 2, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. a § 3, odst. 1, písm. a) zákona č. 484/1991 Sb. a nařizuje ve věci ústní jednání, výsledek hlasování 7 – 0 – 0

2. BBC RADIOCOM (Praha), s.r.o./BBC – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence – změna licenčních podmínek OP/015/06

LICENČNÍ ZÁLEŽITOSTI

- programová nabídka

3. V + J s.r.o./PULS – místní (regionální) televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů – změna souboru technických parametrů vyjmutím technického parametru (kmitočtu) dle ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. LO/21/06
Rada zahajuje s provozovatelem V + J s.r.o. správní řízení podle §20 odst. 3 zákona č. 231/201 Sb.o změně v souboru technických parametrů Vysoké Mýto 51. kanál/20 W a vyzývá ho k vyjádření ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy, výsledek hlasování
7 – 0 – 0

4. STAR — MONT Pardubice s.r.o. — televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů — změna licenčních podmínek — rozšíření programové nabídky — předchozí souhlas LO/422/05
Rada vydává provozovateli STAR — MONT Pardubice s.r.o. souhlas se změnou licenčních podmínek spočívající v rozšíření programové nabídky o programy Informační kanál Hostinné a Informační kanál Mladé Buky, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

5. KATRO-SERVIS, spol. s r.o. – televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna licenčních podmínek – rozšíření programové nabídky – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu
LO/419/05
Rada vydává provozovateli KATRO-SERVIS, spol. s r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v rozšíření programové nabídky o program TKR Třemošnice – informační kanál města Třemošnice určený pro kabelové systémy v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

6. 4M Rožnov, spol. s r.o. – televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb. LO/12/06
Rada vydává provozovateli 4M Rožnov , spol. s r.o. souhlas ke změně
a) licenčních podmínek dle § 21 odst. 1. písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající: 1)
v rozšíření programové nabídky o program INFO TEPLICE určený pro kabelové
systémy v katastrálním území Teplice nad Bečvou; 2) ve změně vysílacího schématu
programů INFO Hostašovice a Straník, INFO Hukvaldy, INFO Hutisko-Solanec, INFO
Jarcová, INFO Vigantice, INFO Vsetín, INFO Zděchov, INFO Ženklava, INFO Životice
b) územního rozsahu vysílání dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v rozšíření vysílání programu INFO Vsetín pro kabelové systémy v
katastrálním území Vsetín (rozšíření o sídliště Sychrov, Luh, Ohrada a Jasénka),
výsledek hlasování 11 – 0 – 1

7. Karneval Media s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání v kabelových systémech v DVB–C – změna časového rozsahu vysílání registrovaného programu XXX Xtreme – rozšíření vysílání od 05:00 – 23:00 h (24 h denně) – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/18/06
Rada nařizuje s provozovatelem Karneval Media s.r.o. ústní jednání ve věci, výsledek hlasování 7 – 0 – 0

8. Česká televize – vyhrazení kmitočtů, umožňujících provozování nového zpravodajského programu ČT SPORT v síti „A“ pro šířeni vysílání v systému DVB-T – žádost Českého telekomunikačního úřadu o zaslání stanoviska Rady k požadovanému vyhrazení – řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. LO/13/06
Rada vydává závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., ve kterém souhlasí, aby Český telekomunikační úřad vyhradil kmitočty umožňující provozování televizního programu ČT SPORT v systému DVB-T v rámci skupinových přidělených kmitočtů telekomunikační sítě A pro šíření DVB-T, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

9. Karneval Media s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání v kabelových systémech v DVB–C – změna programové nabídky – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/16/06
Rada registruje provozovateli Karneval Media s.r.o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nový převzatý televizní program ČT Sport, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

10. UPC Česká republika, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky – předchozí souhlas; změny na vědomí – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/11/06
Rada registruje provozovateli UPC Česká republika, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých programů - televizní: ČT Sport, TV Deko; rozhlasové: Český rozhlas Leonardo, Český rozhlas 6, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

Rada bere na vědomí oznámení provozovatele UPC Česká republika, a.s. o změně časového rozsahu vysílání registrovaného převzatého zahraničního televizního programu Jetix Channel spočívající v rozšíření na 18 h denně (06:00 – 24:00 h) s platností od 1. ledna 2006, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

Rada zahajuje s provozovatelem UPC Česká republika, a.s. správní řízení pro možné porušení § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 12 – 0 – 0

Rada nařizuje ústní jednání ve věci, výsledek hlasování

11. HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO určený pro Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko a Černou Horu – televizní vysílání šířené prostřednictvím družice – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/23/06
Rada nařizuje s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r.o. ústní jednání, výsledek hlasování 12 – 0 - 0

12. Miroslav Novák – televizní vysílání a převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – 1) ukončení televizního vysílání – zánik platnosti licence; 2) ukončení převzatého vysílání – zrušení registrace - řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu LO/1/06
Rada bere na vědomí, že provozovateli Miroslavovi Novákovi zanikla ke dni 1. ledna 2006 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence č.j. Ru/95/02 k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, výsledek hlasování
7 – 0 – 0
a
Rada ruší provozovateli Miroslavovi Novákovi dle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. registraci č.j. Rg/39/96 k provozování převzatého vysílání v kabelových systémech, výsledek hlasování 7 – 0 – 0

- majetkové změny

13. Československá filmová společnost, s.r.o./CS Film – televizní vysílání šířené prostřednictvím družice – 1) změna společenské smlouvy – předchozí souhlas; 2) změna družice – na vědomí - řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/9/06
1) Rada vydává provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o. souhlas ke změně společenské smlouvy dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně sídla, výsledek hlasování 7 – 0 – 0
2) Rada bere na vědomí oznámení provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o. o změně technického zajištění vysílání spočívající v přechodu z družice EUROBIRD 1 na ASTRU 3A, výsledek hlasování 7 – 0 – 0

14. MAX LOYD s.r.o./Info radio – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů – rozdělení a převod podílů na třetí osobu – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. LO/14/06
Rada vydává provozovateli MAX LOYD s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu 34% obchodního podílu na třetí osobu, společnost RMC, s.r.o. IČ: 25602250, výsledek hlasování 7 – 0 – 0

15. Změny oznámené provozovateli vysílání — na vědomí LO/17/06
Rada bere na vědomí oznámení rozhlasových a televizních provozovatelů, výsledek hlasování 7 – 0 – 0

- sankce

16. Eurotel Praha, spol. s r.o. – on-line přenos programu Óčko v rámci UMTS portálu „Eurotel Live!“ – právní rozbor (řízení podle starého správního řádu) LO/19/06
Rada uděluje společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. pokutu za vysílání bez oprávnění podle zákona č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona, podle ustanovení § 60 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 50 000,- Kč, výsledek hlasování 11 – 0 – 1

17. FATEM – TV, a.s. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – žádost FTV Prima, spol. s r.o. o přiznání účastenství v řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. LO/15/06
Rada přiznává společnosti FTV Prima, spol. s r.o. postavení účastníka ve správním řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání provozovatele FATEM – TV, a.s a nařizuje ve věci ústní jednání, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

18. EMURFILM, s.r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – žádost FTV Prima, spol. s r.o. o přiznání účastenství v řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. LO/28/06
Rada přiznává společnosti FTV Prima, spol. s r.o. postavení účastníka ve správním řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání provozovatele EMURFILM, s.r.o. a nařizuje ve věci ústní jednání, výsledek hlasování
12 – 0 – 0

19. Studio CLIPPER s.r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – žádost FTV Prima, spol. s r.o. o přiznání účastenství v řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. LO/29/06
Rada přiznává společnosti FTV Prima, spol. s r.o. postavení účastníka ve správním řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání provozovatele
Studio CLIPPER s.r.o. a nařizuje ve věci ústní jednání, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

20. GIMI, spol. s r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – žádost FTV Prima, spol. s r.o. o přiznání účastenství v řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. LO/30/06
Rada přiznává společnosti FTV Prima, spol. s r.o. postavení účastníka ve správním řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání provozovatele
GIMI, spol. s r.o. a nařizuje ve věci ústní jednání, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

21. V + J s.r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – žádost FTV Prima, spol. s r.o. o přiznání účastenství v řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. LO/31/06
Rada přiznává společnosti FTV Prima, spol. s r.o. postavení účastníka ve správním řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání provozovatele V + J s.r.o. a nařizuje ve věci ústní jednání, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

22. Českomoravská televizní, s.r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – žádost FTV Prima, spol. s r.o. o přiznání účastenství v řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. LO/32/06
Rada přiznává společnosti FTV Prima, spol. s r.o. postavení účastníka ve správním řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání provozovatele
Českomoravská televizní, s. r. o. a nařizuje ve věci ústní jednání, výsledek hlasování
12 – 0 – 0

ANALYTICKÉ ZÁLEŽITOSTI

- analýzy vysílání

23. CET 21 spol. s r.o./Nova – upoutávka na pohádku Z pekla štěstí 2, vysíláno dne 7. prosince 2005 od 12:51 hodin – analýza vysílání OP/009/06
Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. ve věci upoutávky na pohádku Z pekla štěstí 2, vysíláno dne 7. prosince 2005 od 12:51 hodin, výsledek hlasování 8 – 4 – 0

24. Česká televize/ČT1 – televizní film Každý den karneval, vysílání dne 27. listopadu 2005 od 20:00 hodin OP/010/06
Rada zahajuje s Českou televizí správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin, neboť v televizním filmu Každý den karneval uvedeném dne 27. listopadu 2005 od 20:00 hodin na okruhu ČT1 došlo k silnému výskytu vulgárního vyjadřování a k vizuální prezentaci scén, které mohou mít škodlivý vliv na děti a mládež – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
6 – 4 – 2

25. Česká televize/ČT2 – přerušení státní hymny sponzorským vzkazem, pořad Buly, vysíláno dne 26. listopadu 2005 od 16:45 hodin – analýza vysílání OP/011/06
Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s Českou televizí za odvysílání pořadu Buly ze dne 26. listopadu 2005 na programu ČT2, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

26. Česká televize/ČT24 – kontinuální záznam vysílání ze dne 29. listopadu 2005, z časového úseku od 13:00 do 18:00 hodin – analýza vysílání OP/012/06
Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s Českou televizí za vysílání programu ČT24 ze dne 29. listopadu 2005 od 13:00 do 18:00 hodin, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

27. Minimax Media, s.r.o./Minimax a A+ - kontinuální záznam české, maďarské a rumunské verze vysílání ze dne 3. listopadu 2005 – monitoring vysílání OP/008/06
Rada bere výsledky analýzy na vědomí. O závěrech analýzy budou informovány regulační orgány v Maďarsku a Rumunsku.

28. FTV Prima, spol. s r.o./Prima – pořad Pípšoubazar, vysílání dne 10. listopadu 2005 od 22:40 hodin – analýza záznamu OP/014/06
Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správního řízení pro možné porušení § 32 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. ve věci pořadu Pípšoubazar, vysílaného dne 10. listopadu 2005 od 22:40 hodin, výsledek hlasování 2 – 10 – 0

29. Různí provozovatelé — aktuální souhrn podnětů a stížností na rozhlasové a televizní vysílání — podklad pro rozhodnutí o dalším postupu OP/019/06
Rada se seznámila s podněty a stížnostmi a rozhodla, kterými se bude zabývat.

- rozhodování o sankcích

30. FTV Prima spol. s r.o. – vyjádření k zahájení správních řízení č.j. Rpo/180/05 a Rpo/181/05 o možném porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – povinností nezařazovat v době od 06.00 hod. do 22.00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Tohoto porušení se mohl účastník řízení dopustit tím, že ve dnech 15. a 16. října 2005 odvysílal pořady ze série VyVolení se závadným obsahem OPA/47/06
Rada zastavuje správní řízení se společností FTV Prima, spol. s r.o. o možném porušení § 32 odst. 1 písm. g) – odvysílání pořadu ze série VyVolení dne 15. a 16. října 2005
1. č.j. Rpo/180/05 – 15. října 2005, výsledek hlasování 5 – 7 – 0
2. č.j. Rpo/181/05 – 16. října 2005, výsledek hlasování 7 – 5 – 0

Rada ukládá společnosti FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 500 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – odvysílání pořadu ze série VyVolení dne 15. října 2005, výsledek hlasování 10 – 1 – 1

31. CET 21, spol. s r.o. – vyjádření k zahájení správních řízení č.j. Rpo/170-179/05, Rpo/214- 221/05 a Rpo/226 a Rpo/227/05 o možném porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hod. do 22.00 hod do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Tohoto porušení se mohl účastník řízení dopustit tím, že v období 13. října až 23. listopadu 2005 odvysílal pořady ze série Big Brother se závadným obsahem
OPA/48/06
Rada uděluje společnosti CET 21 , s.r.o. pokutu za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne:

1. č.j. Rpo/170/05 – 13. října 2005, pokuta 800 000,- Kč, výsledek hlasování 9 – 1 – 2
2. č.j. Rpo/171/05 – 14. října 2005, pokuta 1 000 000,- Kč, výsledek hlasování 11 – 1 – 0
3. č,j, Rpo/172/05 – 16. října 2005, pokuta 500 000,- Kč, výsledek hlasování 10 – 1 – 1
4. č.j. Rpo/173/05 – 17. října 2005, pokuta 500 000,- Kč, výsledek hlasování 10 – 1 – 0
5. č.j. Rpo/174/05 – 18. října 2005, pokuta 800 000,- Kč, výsledek hlasování 10 – 1 – 0
6. č.j. Rpo/175/05 – 19. října 2005, pokuta 500 000,- Kč, výsledek hlasování 8 – 3 – 1
7. č.j. Rpo/176/05 – 20. října 2005, pokuta 1 000 000,- Kč, výsledek hlasování 10 – 1 – 1
8. č.j. Rpo/177/05 – 21. října 2005, pokuta 900 000,- Kč, výsledek hlasování 9 – 1 – 2
9. č.j. Rpo/178/05 – 24. října 2005, pokuta 1 500 000,- Kč, výsledek hlasování 9 – 1 – 2
10. č,j. Rpo/179/05 – 26. října 2005, pokuta 1 000 000,- Kč, výsledek hlasování 9 – 0 – 1
11. č.j. Rpo/214/05 – 28. října 2005, pokuta 400 000,- Kč, výsledek hlasování 8 – 2 – 0
12. č.j. Rpo/215/05 – 30. října 2005, pokuta 400 000,- Kč, výsledek hlasování 7 – 2 – 0
13. č.j. Rpo/216/05 – 2. listopadu 2005, pokuta 500 000,- Kč, výsledek hlasování 9 – 0 – 1
14. č.j. Rpo/217/05 – 4. listopadu 2005, pokuta 2 500 000,- Kč, výsledek hlasování
8 – 0 – 2
15. č.j. Rpo/218/05 – 7 listopadu 2005, pokuta 1 500 000,- Kč, výsledek hlasování
9 – 0 – 1
16. č.j. Rpo/219/05 – 8. listopadu 2005, pokuta 400 000,- Kč, výsledek hlasování
10 – 0 – 0
17. č.j. Rpo/220/05 – 9. listopadu 2005 17:15, pokuta 1 000 000,- Kč, výsledek hlasování
9 – 0 – 1
18. č.j. Rpo/221/05 – 9. listopadu 2005 20:00, pokuta 1 200 000,- Kč, výsledek hlasování
9 – 0 1
19. č.j. Rpo/226/05 – 18. listopadu 2005, pokuta 400 000,- Kč výsledek hlasování
10 – 1 – 0
20. č.j. Rpo/227/05 – 23. listopadu 2005, pokuta 100 000,- Kč, výsledek hlasování
5 – 6 – 1

32. Forcable s.r.o. – vyjádření účastníka řízení k zahájení správního řízení vedeného pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, že neposkytl záznamy všech odvysílaných pořadů z období od 5. do 11. září 2005 OPA/35/06
Rada vydává společnosti Forcable s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že neposkytla záznamy všech odvysílaných pořadů na programu Karneval TV z období od 5. do 11. září 2005, výsledek hlasování 11 – 0 – 0

33. CET 21 spol. s r.o. – vyjádření ve správním řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/201 Sb., ke kterému mohlo dojít odvysíláním reklamy na telekomunikační službu poskytovanou společností TELE2 s.r.o. pod názvem Komfort OPA/45/06
Rada zastavuje se společností CET 21 spol. s r.o. správní řízení za odvysílání reklamy na telekomunikační službu poskytovanou společností TELE2 s.r.o. pod názvem Komfort, neboť společnost CET 21 spol. s r.o. v daném případě nemůže odpovídat za pravdivost údajů obsažených v reklamě, výsledek hlasování 11 – 0 – 0

34. CET 21 spol. s r.o. – vyjádření ve správním řízení pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil provozovatel tím, že ve dnech 12., 13. a 14. listopadu 2005 na programu NOVA opakovaně odvysílal reklamu na bramborové lupínky LAY´S, která může podporovat chování ohrožující morálku
OPA/44/06
Rada vydává společnosti CET 21 spol. s r.o. upozornění na porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 12., 13. a 14. listopadu 2005 na programu NOVA opakovaně odvysílal reklamu na bramborové lupínky LAY´S, která může podporovat chování ohrožující morálku, výsledek hlasování 9 – 2 – 0

35. FTV Prima, spol. s r.o. – vyjádření ve správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ho se dopustil provozovatel tím, že ve dnech 12., 13. a 14. listopadu 2005 na programu Prima opakovaně odvysílal reklamu na bramborové lupínky LAY´S, která může podporovat chování ohrožující morálku OPA/39/06
Rada vydává společnosti FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 12., 13. a 14. listopadu 2005 na programu Prima opakovaně odvysílal reklamu na bramborové lupínky LAY´S, která může podporovat chování ohrožující morálku, výsledek hlasování
10 – 1 – 0

36. FTV Prima, spol. s r.o. – vyjádření účastníka řízení k zahájení správního řízení č.j. Rpo/120/05-V pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. (tj. neoddělená reklama), kterého se měl dopustit odvysíláním sponzorského vzkazu FINEP OPA/393/05
Rada vydává společnosti FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání sponzorského vzkazu FINEP dne 2. srpna 2005 ve 20:53:23 hodin na programu Prima, výsledek hlasování 9 – 1 – 0

37. Česká televize – rozsudek Městského soudu v Praze, kterým se ruší rozhodnutí, kterým Rada uložila České televizi podle § 60 odst. 3 písm.d) zákona č. 231/2001 Sb. pokutu ve výši 500 000,- Kč za odvysílání reportáže s názvem „Případ zneužívaného chlapce “, čímž mělo dojít k porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona, podle kterého je provozovatel vysílání povinen nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hod. pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. (Rpo/59/05) OPA/46/05
Rada podává proti rozsudku Městského soudu kasační stížnost, výsledek hlasování
10 – 0 – 0

Rádio Profil s.r.o. / Radio HEY Profil – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – žádost o prodloužení lhůty k zahájení vysílání TO/001/06
Rada prodlužuje provozovateli Rádio Profil s.r.o. lhůtu pro zahájení vysílání na kmitočtu Čáslav 89,0 MHz/1 kW do 30. dubna 2006, výsledek hlasování 10 – 0 – 0