Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Třinec-nemocnice 99,4 MHz/100 W a Ústí nad Labem-Předlice 100,2 MHz/100 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 7. prosince 2023.