Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno-Barvičova 95,9 MHz/50 W, Drysice 88,6 MHz/50 W, Holubice 96,1 MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Javůrek 94,2 MHz/50 W, Křepice 94,2 MHz/50 W, Mikulov 94,2 MHz/50 W, Slavíč 90,2 MHz/50 W, Vyškov 91,9 MHz/50 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 22. června 2023.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2023/324/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 22. června 2023
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 12000, Praha 2-Vinohrady, ID 2fjadja
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Brno-Barvičova 95,9 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16 34 26 / 49 12 07
Drysice 88,6 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 17 04 15 / 49 21 00
Holubice 96,1 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16 48 49 / 49 11 04
Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16 36 33 / 49 09 39
Javůrek 94,2 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16 21 44 / 49 15 05
Křepice 94,2 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16 44 03 / 48 59 47
Mikulov 94,2 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16 37 23 / 48 48 43
Slavíč 90,2 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52
Vyškov 91,9 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 17 01 19 / 49 16 13

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu.

Počet obyvatel s bydlištěm na předpokládaném území pokrytém signálem rozhlasového vysílání je 531 674.

V Praze dne 23. května 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání