Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno-Barvičova 95,9 MHz/50 W, Drysice 88,6 MHz/50 W, Holubice 96,1 MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Javůrek 94,2 MHz/50 W, Křepice 94,2 MHz/50 W, Mikulov 94,2 MHz/50 W, Slavíč 90,2 MHz/50 W, Vyškov 91,9 MHz/50 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 22. června 2023.

14. zasedání - 5.9.2023, bod 5

Licenční řízení/RV Brno Barvičova 95,9 MHz, Horní Heršpice 94,1 MHz, Křepice 94,2 MHz, Mikulov 94,2 MHz, Javůrek 94,2 MHz, Holubice 96,1 MHz, Vyškov 91,9 MHz, Drysice 88,6 MHz, Slavíč 2 90,2 MHz - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti JUKE BOX spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody 130/95 Ostrava - Plesná, 725 27, licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno-Barvičova 95,9 MHz/0,05 kW, souřadnice 49°12'07"N, 16°34'26"E, Horní Heršpice 94,1 MHz/0,05 kW, souřadnice 49°09'39"N, 16°36'33"E, Křepice 94,2 MHz/0,05 kW, souřadnice 49°59'47"N, 16°44'03"E, Javůrek 94,2 MHz/0,05 kW, souřadnice 49°15'05"N, 16°21'44"E, Holubice 96,1 MHz/0,05 kW, souřadnice 49°11'04"N, 16°48'49"E, Mikulov 94,2 MHz/0,05 kW, souřadnice 48°48'43"N, Vyškov 91,9 MHz/0,05 kW, souřadnice 49°16'13"N, 17°01'19"E, Drysice 88,6 MHz/0,05 kW, souřadnice 49°21'00"N, 17°04'15"E, Slavíč 90,2 MHz/0,05 kW, souřadnice 49°32'52"N, 17°39'08"E, pro program Radio Čas Rock na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

12-0-0