Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno-město 102,4 MHz/100 W, Jihlava-Hosov 106,7 MHz/200 W, Karlovy Vary 93,4 MHz/200 W, Plzeň-centrum 94,5 MHz/200 W, Ústí nad Labem 107,6 MHz/50 W, Zlín-Jižní Svahy 87,9 MHz/100 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 18. května 2023.