Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 101,6 MHz/200 W, Dačice 101,8 MHz/200 W, Jindřichův Hradec 92,0 MHz/200 W, Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz/200 W, Křivsoudov 92,7 MHz/100 W a Tachov 87,9 MHz/200 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 23. března 2023

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2023/87/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 23. března 2023
lhůtu pro zahájení vysílání: nejdříve od 8. července 2023
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 12000, Praha 2-Vinohrady, ID 2fjadja
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Český Krumlov 101,6 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 14 19 43 / 48 48 25
Dačice 101,8 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 15 24 50 / 49 02 18
Jindřichův Hradec 92,0 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 14 56 18 / 49 09 44
Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 13 17 49 / 49 25 57
Křivsoudov 92,7 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 15 06 40 / 49 38 13
Tachov 87,9 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 12 48 09 / 49 45 05

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Počet obyvatel s bydlištěm na předpokládaném území pokrytém signálem rozhlasového vysílání je 133 783.

V Praze dne 21. února 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání