Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 101,6 MHz/200 W, Dačice 101,8 MHz/200 W, Jindřichův Hradec 92,0 MHz/200 W, Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz/200 W, Křivsoudov 92,7 MHz/100 W a Tachov 87,9 MHz/200 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 23. března 2023. Lhůta pro zahájení vysílání je stanovena nejdříve ode dne 8. července 2023.

10. zasedání - 20.6.2023, bod 6

Licenční řízení/RV/Český Krumlov 101,6 MHz, Dačice 101,8 MHz, Jindřichův Hradec 92,0 MHz, Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz, Křivsoudov 92,7 MHz, Tachov 87,9 MHz - rozhodnutí

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Český Krumlov 101,6 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 14 19 43 / 48 48 25; Dačice 101,8 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 15 24 50 / 49 02 18; Jindřichův Hradec 92,0 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 14 56 18 / 49 09 44; Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 13 17 49 / 49 25 57; Křivsoudov 92,7 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 15 06 40 / 49 38 13; Tachov 87,9 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 12 48 09 / 49 45 05, pro program COUNTRY RADIO na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

12-0-0