Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary-sídliště 87,8 MHz/200 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 23. března 2023