Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno-město 96,4 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 5. ledna 2023