Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Příbram-město 97,3 MHz/50 W a Sušice 106,2 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 5. ledna 2023