Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava-Karolina 103,6 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 12. září 2022