Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Svitavy 98,9 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 13. července 2022