Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava-město 99,5 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 23. března 2022