Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Horažďovice 92,2 MHz/50 W a Strakonice 88,3 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 30. září 2021