Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Hradec Králové 105,1 MHz/50 W a Vamberk 94,3 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 15. února 2021