Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 1260 kHz/10 kW a Hradec Králové 792 kHz/10 kW se lhůtou pro doručení žádostí do 13. ledna 2021