Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Klatovy 92,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 13. ledna 2021