Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Vsetín 106,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 24. listopadu 2020