Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Olomouc-Slavonín 92,0 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 24. listopadu 2020