Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Blansko-město 101,6 MHz/50 W, Děčín-Letná 96,7 MHz/100 W, Ústí nad Orlicí 101,3 MHz/50 W, Pelhřimov 88,3 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 24. listopadu 2020

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2020/218/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 24. listopadu 2020
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00, Praha 2-Vinohrady, P.O.BOX 181, ID 2fjadja
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Blansko-město 101,6 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16 39 09 / 49 22 01
Děčín-Letná 96,7 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 14 10 53 / 50 46 40
Ústí nad Orlicí 101,3 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16 24 25 / 49 58 20
Pelhřimov 88,3 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 15 22 33 / 49 25 46

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech:

Blansko-město 101,6 MHz - počet obyvatel 27 520
Děčín-Letná 96,7 MHz - počet obyvatel 48 349
Ústí nad Orlicí 101,3 MHz - počet obyvatel 35 934
Pelhřimov 88,3 MHz - počet obyvatel 21 958

V Praze dne 13. října 2020

Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání