Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Blansko-město 101,6 MHz/50 W, Děčín-Letná 96,7 MHz/100 W, Ústí nad Orlicí 101,3 MHz/50 W, Pelhřimov 88,3 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 24. listopadu 2020

1. zasedání - 12.1.2021, bod 4

Licenční řízení/RV/ Blansko-město 101,6 MHz/50 W, Děčín-Letná 96,7 MHz/100 W, Ústí nad Orlicí 101,3 MHz/50 W, Pelhřimov 88,3 MHz/100 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Blansko-město 101,6 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16 39 09 / 49 22 01; Děčín-Letná 96,7 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 14 10 53 / 50 46 40; Ústí nad Orlicí 101,3 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16 24 25 / 49 58 20; Pelhřimov 88,3 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 15 22 33 / 49 25 46, pro program HEY Radio do 10. října 2025.

12-0-0