Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice 100,2 MHz/100 W a Liberec-město 98,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 18. září 2019