Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice 100,8 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 22. srpna 2019