Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Luže 93,2 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 8. srpna 2019