Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Kroměříž-město 99,9 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 8. srpna 2019