Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Radejčín 91,8 MHz/50 W a Řehlovice 88,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 27. června 2019