Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Mikulov 94,2 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 6. března 2019