Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Hodonín-Doly 101,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 30. května 2018