Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 101,2 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 28. března 2018