Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Mokrá 89,2 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 28. března 2018