Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 98,3 MHz/100 W a Vsetín 105,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 12. října 2017