Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Třebíč 103,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 12. července 2017