Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Praha-Výtoň 101,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 23. března 2017