Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Blatná 89,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 28. února 2017