Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Břeclav-město 97,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 19. ledna 2017