Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherský Brod-město 96,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 29. listopadu 2016