Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 101,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 29. listopadu 2016