Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Tábor 107,8 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 6. října 2016