Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Česká Lípa-vodárna 92,7 MHz/100 W a Rumburk 102,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 25. srpna 2016