Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Pelhřimov 99,6 MHz/100 W a Hodonín-Doly 105,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 26. července 2016